เมนู Hard boiled chicken eggs

อุปกรณ์
1. ไข่ต้ม หรือไข่นกกระทาตามชอบ

2. แครอท
3. งาดำ หรือสาหร่าย

4. มีดปลายแหลม

วิธีทำ
1. เลือกไข่ต้มที่เรียบเสมอกันทั้งลูก และพักทิ้งไว้ให้ไข่มีอุณหภูมิปกติ
2. แกะสลักไข่ขาว โดยใช้มีดกรีดขึ้นลงให้เป็นรอยหยัก ระวังไม่ให้ลึกโดนเนื้อไข่แดงนะคะ
3. เมื่อแกะครบวงรอบไข่ต้ม ก็ค่อยๆ ลอกส่วนบนออกได้
4. ตกแต่งใบหน้าด้วยแครอท สาหร่ายหรืองาดำตามชอบได้เลย
แค่นี้ก็กลายเป็นแม่ไก่กับลูกเจี๊ยบสุดน่ารักแล้วค่ะ

ที่มา : yukawanet

Hard boiled chicken eggs

1. Start with boiled eggs. If you don’t have a great method for making boiled eggs that are easy to peel try this (and if you DO have a fool-proof way, please tell us immediately):

  • Put eggs in a pan covered with 2-3 inches of COLD water plus 1 tablespoon of salt

  • Bring to a boil

  • Turn burner off, place lid on top of pan and set the timer for 12 minutes

  • After 12 minutes, submerge eggs in an ice bath for 5 minutes

  • Jiggle the eggs to start cracking a bit, allowing the cold water to get under the shells

  • Start peeling

Also, I’ve heard that older eggs (10 days or so) actually peel better than fresh eggs. Mine were pretty fresh and still peeled well.

2. Slice a fat carrot into thin rounds. Use a paring knife to cut a pointed crown. Then make little slivers for the beaks.

3. Slice the tops of the eggs to slide the crowns in. And I used chia seeds for eyes, which stuck very well to the moist eggs.

4. Arrange your hens. I liked putting them on a bed of baby spinach for both color and propping up purposes.

I love having hard boiled eggs on hand to round out lunches for the kids or whip up a batch of egg salad in an instant. These were served with dinner for the whole family one night, then lunch the next day. If I had any left, I’d add mayo, mustard, a pinch of salt and a bunch of chopped dill pickles and serve them one more time tomorrow. Alas, they were too cute to last.

 

http://foodlets.com